Udlejning af Pulterkammeret

GenereltDet er Jersie HK's Støtteforeningen, der forpagter cafeteriaet i Jersie Hallen.

Cafeteriet drives udelukkende af frivillige og ulønnede hjælpere og alt

overskud går ubeskåret ungdomsarbejdet i Jersie HK.

Cafeteriaet drives efter gældende regler fra Sundhedsmyndighederne.

På 1. sal har vi et festlokale - i daglig tale kaldet Pulterkammeret.

Pulterkammeret kan - når der ikke er aktiviteter i Jersie Hallen - udlejes til at afholde

private fester efter særlige regler. Hallens primære brugere er altid sportsudøverne

og lejer skal sikre at afviklingen af sportsaktiviteter kan ske uhindret. Leje af

pultekammeret giver IKKE adgang til hallen.

 

Der er adgang til cafeteriaets køkken, forhal, toiletter, cafeteria og 1. sal. samt

køkken faciliteter og service til 60 personer.

 

Jersie Hallen har mange brugere og vi kan ikke sikre, at alt er rengjort og på plads

før din fest. Pultekammeret udlejes efter devisen: Vi passer på

tingene og der skal være renere og pænere når du går - end når du kommer. Det er

et vilkår og det gider vi ikke høre brok over. Sæt hellere tid af til at klargøre og

pynte lokalerne i den stand du ønsker. Så får du en god fest og støtter samtidig det

frivillige ungdomsarbejde i JHK

Adresse:

Jersie hallens cafeteria,

Åsvej 14B,

2680 Solrød

Sådan Lejer du
 • Tjek kalenderen - om den dato du ønsker er ledig. Ved at klikke på  UDLEJNINGS KALENDER
 • Mød op i Jersie hallen onsdage mellem kl. 19:00 og 20:00. Så laver vi en lejekontrakt. Husk kr. 1.500,- i kontanter til depositum, Der kan også betales med mobilepay. Uden betaling af depositum kan der ikke indgås en lejeaftale. Vi er der alle onsdage, dog ikke i skolernes ferier, mellem jul og nytår samt helligdage der falder på en onsdag.
 • Alle forespørgsler og aftaler om leje skal ske ved personlig henvendelse onsdage mellem kl. 19:00 og 20:00 i Jersie hallen. Du kan ikke ringe eller sende forespørgsler pr. e-mail.
 • Hvis man ønsker, at afholde en ungdomsfest (18-25 års fødselsdage, sidste skoledag, svendegilde m.m.) er det et krav, at der minimum er 2 voksne personer over 30 år tilstede under hele festen for hver 20 unge personer. For udlejning til ungdomsfester skal lejer være minimum 30 år. Der kan kræves forevisning af billeddokumentation ved indgåelse af kontrakten.
 • Pulterkammeret udlejes kun til private fester. Offentlige arrangementer og arrangementer hvor der tages entré - kræver skriftlig specialaftale og documentation for påkrævede myndighedsgodkendelser.

Lidt praktisk.

 • Brandmyndighederne tillader op til 100 personer i pulterkammeret.
 • Der må ikke anvendes røgmaskine under nogen omstændigheder!!! Hvis brandalarmen går, så påhviler udrykningsafgift lejer 100%.
 • Der er adgang til 360 Volt strømudtag til evt musik anlæg.
 • Senest kl. 02:00 skal festen afsluttes (incl musik).
 • God ide at minimum tage følgende med:
  • Viskestykker og Karklude
  • Affaldssække- Opvaskebørster og Opvaskemiddel
  • Køkkenruller
  • Skåle til rester, sølvpapir mv.
  • Sæbe /håndklæder til køkken

 

Priser

 

DEPOSITUM: Kr. 1.500,- (Betales ved bookning på MobilePay eller kontant)

LEJE PR. DAG: Kr. 1.500,- plus administrationsgebyr og forbrugsgebyr. For en almindelig fest vil den samlede pris udgøre kr. 1.500,- (leje) + kr. 1.400,- (administrationsgebyr) + kr. 100,- (forbrug) ialt kr. 3.000,- . Dette beløb betales forud og senest ved afhentning af nøglen på MobilePay eller kontant. 

Sådan skal gulvet vaskes

Pergogulvet skal afleveres fuldt rengjort efter udlejning.


OBS: Pergogulv er ikke et trægulv. Brug aldrig brun sæbe, rengørings-pulver eller almindelig sæbe, og skrub aldrig med ståluld eller andre slibende materialer. Følg anvisningerne nedenfor og brug kun

rengøringsmidler fra skabet.


GULVET MÅ IKKE ”KLISTRE” EFTER VASK.

Følg anvisningen nedenfor:

 • Fej gulvet med almindelig kost for at fjerne affald og snavs.
 • Fyld ca. 8 liter varmt vand i spanden på rengøringsvognen. Tøm ca. 2 cl. sæbe i vandet (2 cl = et lille snapseglas).
 • Vask halvdelen af gulvet. Tør efter med en tør moppe – så gulvet er helt tørt. Hvis du undlader dette bliver der ”vandmærker” og ”striber” på gulvet - og du vil blive bedt om at gentage vask ved aflevering af lokalerne.
 • Efter første halvdel - skift vand – ellers bliver resten af gulvet ikke rent. Tør igen efter med tør moppe.
 • Er gulvet meget beskidt skiftes vand mere end 2 gange. Specielt sodavand og snavs efter beskidte sko – er svært at rengøre. VASK IKKE GULVET I BESKIDT VAND
 • Er gulvet rent – men klistrer. Vask en ekstra gang med ca. 8 cl. (4-5 snapseglas) husholdningseddike i 5 liter vand (uden sæbe). Brug IKKE eddike hvis gulvet er beskidt (Brug aldrig eddikesyre).

BRUG ALDRIG MERE END 2 CL. SÆBE PR. VASK – DET ØDELÆGGER GULVET

 


SÅDAN FJERNES PLETTER

 

 • Chokolade, fedt, juice, alkohol, vin:
  • Brug sæbeblandingen som ovenfor og Gnup med klud og knofedt.
 • Tjære, farvekridt, læbestift, skosværte, blæk, sod, neglelak:
  • Gnub forsigtigt med klud med alm. husholdnings sprit. 
 • Stearin og tyggegummi:
  • Lad det hærde og skrab meget forsigtig af med en spartel

Annulering af lejeaftale

- Indtil 1 måned før lejedato Kr. 500,- (Kr. 1.000,- af depositum returneres)

- Fra 1 måned til lejedato Kr. 1.500,- (Kr. 0,- af depositum returneres)

Mangler og skader

Hvis køkkeninventar, lokalerne, cafeteria, forhal, toiletterne og udeområderne ikke er rengjort tilfredsstillende vil der blive opkrævet kr. 300,00 for ekstra rengøring pr. time. Dertil:

- Service ikke sat på plads kr. 100,-

- Bestik blandet sammen kr. 100,-

- Affald ikke i container kr. 100,-

- Skraldespande ikke tømt kr. 50,-

- Madrester i opvaskemaskinen kr. 100,-

BETALING FOR MANGLENDE SERVICE VED AFLEVERING

- Shoot/snaps og Vandglas kr. 15,-

- Portvin og champagneglas kr. 30,-

- Hvidvin og cognacglas kr. 30,-

- Kop og underkop pr. del kr. 20,-

- Øl og Rødvinsglas kr. 30,-

- Kagetallerken & flødekande kr. 25,-

- Sukkerskål og lysholdere kr. 30,-

- Flad og dyb tallerken kr. 40,-

- Salt eller peber kr. 50,-

- Sovseskål kr. 75,-

- Vandkande kr. 110,-

 

 

BETALING FOR ØDELAGT INVENTAR

Skulle uheldet være ude og der bliver ødelagt inventar mv. hæfter lejer økonomisk

for genanskaffelse af inventar efter regning. Eventuel forsikringssag er JHK's

Støtteforening uvedkommende.

BETALING FOR SKADER PÅ BYGNING

Lejer hæfter økonomisk for udbedring af skader på bygninger efter regning. Eventuel forsikringssag er JHK's Støtteforening uvedkommende.

Regler


 

 • Pulterkammeret udlejes kun, til private arrangementer. Lokalet må ikke videreudlejes eller videre udlånes. Den ansvarlige lejer, skal altid være til stede i lokalet, og har ansvaret for dette under brugen. Der må ikke overnattes i lokalet. Foreningens ordensregler skal overholdes. Som udgangspunkt er opstart for udlejningen mandag-fredag fra kl. 15.00 og lørdage fra kl. 10.00.
 • Udlejning foregår igennem bestyrelsen, i Jersie hallen hver onsdag mellem kl. 19.00-20.00.
 • Ved lejetidspunktets begyndelse skal lejer konstatere, at inventar er til stede og lokalet er i orden.
 • Lokalet skal afleveres rengjort:
  • inden kl. 08.00, den dag lejeperioden ophører, eller efter aftale med bestyrelsen.Nøglen afleveres i samme forbindelse.
  • Afleveres I henhold til bestyrelsens fastsatte regler.
 • Såfremt, der konstateres beskadigelse eller mangler, hæfter lejer økonomisk.
 • Lokalet må ikke benyttes, uden for den aftalte lejeperiode. Musik skal ophøre senest kl. 02:00.
 • Nøglen udleveres onsdag aften mellem kl. 19.00-20.00 i Jersie hallen og afleveres ifølge aftale med bestyrelsen.
 • Rygning: Det er ikke tilladt at ryge indendørs. Rygning skal foregå udendørs. Det er lejers ansvar, at opstille askebæger udendørs, samt foretage rengøring udendørs efter brug af lokalet.

Kære Lejer

Skulle du være så uheldig, at finde bestik og service, der ikke er rengjort, som du gerne vil have det – så tænk på, at det er den måde, den foregående lejer af festlokalerne har valgt at aflevere det på.

 

Det sker desværre engang imellem, at man har haft for travlt med at komme hjem efter en fest og ikke har været tilstrækkeligt samvittighedsfuld med hensyn til at rengøre servicet tilfredsstillende.

 

Vi håber derfor, at du vil aflevere alt på en sådan måde, at den næste lejer kan glæde sig over at overtage rene glas, bestik og service.

 

Det sikres ved at tørre glas og bestik af med et viskestykke – efter opvask - så der ikke efterlades ”pletter” på bestik og glas (det gælder også bunden af glassene). Også tallerkner, kander mv. skal tørres af med viskestykke – så det ikke efterlades med vand og kalkpletter.