Om Støtteforeningen

Støtteforeningens formål er at virke for udbredelsen og udviklingen af håndbold inden for JHK. Formålet søges realiseret ved at organisere medlemmer, som kan bistå JHK ved aktiv indsats og/eller medvirke ved fremskaffelse af økonomiske midler. Vi yder økonomisk støtte til rekvisitter og aktiviteter, der sigter på at give vores ungdomsspillere nogle gode håndbold oplevelser.

Det er JHKs Støtteforeningen, der driver cafeteriaet i Jersie Hallen. Cafeteriet bemandes udelukkende med frivillige og ulønnede hjælpere, der hvert år sørger for en god omsætning og dermed direkte er med til at støtte ungdomsarbejdet i Jersie HK. Cafeteriaet drives efter gældende regler fra Sundhedsmyndighederne og vi har en meget glad Smiley.

Link Til Rapporter

Vi har altid brug for gode kræfter, der vil give en hånd med eller har en god ide til nye aktiviteter. Kontakt gerne en fra bestyrelsen.