Tennis

Hvis du har lyst til at spille motionstennis, så er det muligt på vores to tennisbaner ved Jersie Hallen. Banerne åbnes normalt i maj måned og lukkes ned i oktober. I dette tidsrum kan banerne benyttes så ofte man har lyst efter nedenstående regler.

Tennisafdelingen under Jersie HK's støtteforening optager kun et begrænset antal medlemmer. Tennisafdelingen tilbyder ikke undervisning fra tennistrænere og deltager ikke i turneringer. Derfor anbefales det at melde sig ind parvis – så man har en tennismakker.

Priser:

Engangsudgift til indskud & nøgle kr. 300,-

Årligt kontingentet:

Voksen kr. 500.

Ungdom u/18 kr. 350,-

Kontingentet inkluderer kr. 100,- i grundkontingent til Jersie HK Støtteforening

For nærmere information og indmeldelse sker ved henvendelse i Støtteforeningens åbningstider: Hver onsdag kl 19.00 - 20.00

Billed af Banen

# Banerne må kun benyttes af medlemmer af Jersie HK's Støtteforenings tennisafdeling.

# Reservering af bane: Skriv navn og nummer ud for den ønskede , tid og bane på den fremlagte liste.

# Man må kun stå én (1) gang på listen – så spiller man. Derefter kan man skrive en ny tid på listen.

# Er en reserveret bane ikke taget i brug, senest 5 minutter efter spilletimens begyndelse – betragtes banen som ledig – og kan benyttes af andre.

# Medlemskortet er personligt og SKAL hænge fremme sålænge medlemmet er på tennisbanerne.

# Medlemskortet kan ikke - heller ikke midlertidigt – overdrages til andre.

# Medlemmer kan ikke disponere over hinandens numre. Heller ikke medlemmer fra samme familie.

# En spille time er på 55 minutter – idet banne skal gøres klar til næste spilletime.

# Der kan UNDTAGELSESVIS – og mod en af tennisudvalget fastlagt betaling – medtages en gæstespiller.

# Banerne skal klargøres efter hver spilletime.

# Banen man spiller på - skal vandes ordentligt inden man begynder at spille. Der skal vandes ca. 5 minutter med den store slange. Undlader man at vande vil det medføre karantæne. Vanding kan undlades hvis det lige har regnet. Der skal være lukket for vandet når man forlader banerne.

# Der må kun spilles på banerne med reglementeret sportsfodtøj egnet til tennis. Der må ikke benyttes sportsfodtøj med groft mønster – eksempelvis nogle typer løbesko.

# De af bestyrelsen givne anvisninger vedrørende lukning af banerne ved istandsættelse m.v skal følges.

# Medlemmer skal altid følge anvisninger og afgørelser truffet af Jersie HK's tennisafdeling.